Adwokat – Prawo gospodarcze i skarbowe Toruń

Medycyna estetyczna zabiegi Toruń
Kosmetologia medyczna
12 września, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – przegląd zabiegów
24 września, 2019

Adwokat – Prawo gospodarcze i skarbowe Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat specjalizujący się w prawie karnym ma bezustannie wiele zadań, jakie wymagają roztropności oraz rzetelności. Godne reprezentowanie klientów niezależnie od tego, czy są poszkodowanymi czy oskarżonymi stanowi priorytet jego działań. Każda ze spraw, w której ktoś jest podejrzany lub oskarżony o naruszenie praw zawartych w kodeksie karnym oraz innych ustawach należy do szerzej rozumianych spraw karnych. Można je posortować na kilka mniejszych kategorii, które obejmują rodzaje przestępstw: sprawy powszechne, skarbowe, gospodarcze, wykonawcze oraz wykroczeniowe. Trzeba jednak wiedzieć, że wszystkie sprawy karne są osądzane według tych samych zasad i żadna nie jest wyjątkiem.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy w prawie karnym, to przestępstwa, z którymi adwokaci spotykają się najczęściej. W tej kategorii mieszczą się przestępstwa, jakie mają znaczny wpływ na życie poszkodowanych i oskarżonych. Zwykle są to sprawy z zakresu ruchu drogowego, np. jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków albo kolizje, w których adwokaci niosą pomoc zarówno pokrzywdzonym jak i sprawcom. Adwokaci trudnią się również sprawami tyczącymi się przestępstw narkotykowych, a także oszustw, wyłudzeń, kradzieży albo fałszerstw – również w przypadku pieniędzy, dokumentów, tożsamości i innych danych. Szczególne sprawy w prawie karnym, powodują znaczącą krzywdę wobec poszkodowanych, to znaczy negatywnie oddziałują na ich zdrowie fizyczne lub psychiczne i na ich życie. Są to: rozboje, pobicia, przestępstwa na tle seksualnym, a także morderstwa oraz usiłowania zabójstwa. Najprostsze karne sprawy powszechne wynikają z pomówień i ze zniesławienia.

Gospodarcze sprawy karne

Sprawy karne z zakresu gospodarczego należą do trudniejszych spraw, ponieważ odnoszą się do przestępstw w obrocie gospodarczym oraz mogą mieć negatywny wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci podejmując się spraw z zakresu gospodarki wśród innych zadań reprezentacyjnych, pilnują też tego, by procedury sądowe w jak najmniejszym stopniu rzutowały na pozycję, renomę i interesy firm. Gospodarcze sprawy karne dotyczą w głównej mierze finansów, a także wszelkich czynności mających na celu szkodę spółki. Największą szkodę dla firm mogą powodować wszelkiego rodzaju oszustwa bankowe i ubezpieczeniowe, a także wyłudzenia dotacji lub kredytów. Zazwyczaj realizowane przez kancelarię prawną postępowania dotyczą również malwersacji finansowych – w tym też przez internet oraz czynnego lub biernego łapownictwa, zwłaszcza kiedy ma zachęcać do pracy na szkodę spółki. Pomoc prawna jest też dostępna w sprawach przetargów i zamówień publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zwykle karne sprawy skarbowe są skutkiem nieodpowiedniego wykonywania rozliczeń podatkowych. Błędne prowadzenie rozliczeń często nie wynika z niewiedzy, a ze umyślnych działań. Prawo karne zajmuje się w głównej mierze nielegalnymi praktykami firm, ale jest też zasadne w przypadkach, gdy sprawy są prowadzone przeciwko uczciwym jednostkom z zamiarem wyrządzenia szkody i ze względu na dokładny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest głównie konieczny, kiedy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Również kiedy w ciągu działań kontroli skarbowej zostaną odkryte zarobki z tajnych źródeł. Bywa też tak, że drogą sądową należy domagać się korekty deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Karne sprawy wykonawcze dotyczą osób, które już zostały skazane poprzez wyrok sądu i chcą w związku z tym wykonać konkretne działania. Są to zatem sprawy związane z sposobem oraz wymogami odbywania wyroku i zapłatą grzywny lub wywiązywaniem się z obowiązków, ustalonych przez sąd. Adwokat pomaga skazanemu w ubieganiu się o korzystniejsze warunki kary. Najczęstszymi karnymi sprawami wykonawczymi są sprawy dotyczące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, przedterminowego warunkowego zwolnienia lub przerwy w podawaniu się karze więzienia. Zazwyczaj skazani również ubiegają się o wydanie kary łącznej w przypadku, gdy dokonanych zostało więcej przestępstw przed poznaniem wyroku albo zmianę formy odbywania kary, np. przy zastosowaniu dozoru elektronicznego. Bywają również przypadki, kiedy osadzony domaga się zadośćuczynienia od aresztu śledczego, jeżeli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu z uwagi na złe warunki w areszcie. Adwokat może również osiągnąć rozdzielenie zapłaty grzywny na mniejsze raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Przypadki o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej należą do grupy karnych spraw wykroczeniowych. Pomimo to konsekwencje tych działań mogą być dla sprawców poważne i obejmować takie konsekwencje karne jak np.: zakazy pełnienia konkretnych stanowisk, bywania w określonych miejscach albo kierowania pojazdów. Często zaliczane są tu też wszelkiego rodzaju zdarzenia i kolizje drogowe, chociaż zwykle są to mniej poważne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mają do czynienia w tej kwestii z zakłócaniem miru domowego oraz porządku publicznego, niszczeniem mienia prywatnego i publicznego oraz ze śmieceniem. Wykroczeniowe sprawy karne to również niewłaściwe usuwanie odpadów, permanentny brak dowodu osobistego lub prowadzenie działalności gospodarczej bez niezbędnego zgłoszenia. Takie sprawy, chociaż mają niższą negatywna wartość podlegają tak samo sumiennej pracy adwokata, jak w przypadku innych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Komentarze są wyłączone.