Testament u notariusza

Kurs angielskiego - szkoła językowa Toruń
Angielski Toruń
30 sierpnia, 2020
ekrany led - telebimy diodowe
Telebimy LED
30 sierpnia, 2020
Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Spisywanie testamentu w kancelarii notarialnej

Spisanie testamentu ma na celu przekazanie własnego majątku jako następstwo śmierci. Testament jest pismem urzędowym, w którym wskazuje się wybrane osoby, które uzyskają spadek. By testament był pełnoprawny musi wypełnić kilka warunków zawartych w prawie spadkowym. Co najważniejsze osoba chcąca przygotować testament, musi posiadać zdolność czynności prawnych oraz przygotować go bez pośredników przy całkowitej świadomości czynu. Testament obowiązuje dopiero w momencie otwarcia spadku, to jest po śmierci spadkodawcy. W innych okolicznościach oddanie majątku na podstawie testamentu jest niezgodne z prawem. Według przepisów spadkodawca ma prawo spisać testament w 3 formach, ale w przypadku każdej z nich należy zachować konkretne warunki.

Jakie są formy testamentu?

Testament własnoręczny – według tej formy spadkodawca musi spisać dokument w całości pisemnie oraz uzupełnić go datą oraz podpisem. Bardzo ważne jest, by z zapisu jasno dało się wnioskować, jakim osobom przepisany zostanie majątek oraz w jakiej części, jeśli np. zostanie rozdzielony na więcej niż jedną osobę. W takiej formie niedopuszczalny jest wydruk komputerowy.

Testament ustny urzędowy – sporządza się go najczęściej jako akt notarialny. Z praktyki notariuszy wynika, że bezpieczniej jest zdecydować się na ten rodzaj testamentu, nie tylko z uwagi na to, że notariusz zadba o zgodność dokumentu. Testamenty własnoręczne są często kwestionowane, kiedy dochodzi do konfliktów między spadkobiercami. Zapisanie testamentu u notariusza gwarantuje, że testament będzie prawidłowy . Zapisuje się go w gronie dwóch świadków, którzy tak samo jak spadkodawca oraz notariusz składają podpisy potwierdzające przygotowanie dokumentu. Innym dowodem jest także protokół spisywany w czasie spotkania.

Testament ustny szczególny – wykorzystuje się go tylko wtedy, kiedy istnieje ogromne prawdopodobieństwo nagłej śmierci spadkodawcy. Dotyczy to sytuacji szczególnych np. epidemii, ciężkiej choroby, wojny. W tej formie testament może być sporządzony w równoczesnej obecności trzech świadków oraz musi być zapisany, a następnie podpisany przez co najmniej dwóch świadków.

Istotne jest też to, że każdy testament będzie nieobowiązujący jeśli spadkodawca zapisze go zmuszony lub w wyniku błędu, czyli jeśli nie będzie stworzony świadomie oraz z własnowolnie. Co więcej testament dotyczy woli tylko jednej osoby, z uwagi na to nie może być zapisany np. wspólnie przez małżonków.

Sporządzenie testamentu u notariusza w kancelarii notarialnej daje korzyści

Notariusz ma za zadanie odmówić spisania testamentu jeśli tylko ma wątpliwość, czy spadkodawca chce go sporządzić zmuszony lub nie jest całkowicie świadomy swojej decyzji. Kiedy nie ma co do tego wątpliwości, na równi z główną zaletą – przekonaniem, że przygotowany u notariusza testament jest zgodny z prawem oraz pełnomocny, znajdujemy też inne korzyści wynikające z przygotowanie testamentu u notariusza.

Dzięki asyście notariusza rozpisanie dokumentu nie powinno sprawiać trudności, a do tego jego postanowienia będą zrozumiałe oraz nie pozostawią wątpliwości co do woli spadkodawcy. Testament przygotowany u notariusza nie będzie łatwy do zakwestionowania w razie konfliktów między spadkobiercami i innymi osobami, które nie zostaną uwzględnione w testamencie.

Ponadto, warto mieć na uwadze, że wszystkie akty notarialne przygotowane u notariusza muszą zostać w kancelarii notarialnej. Wszystkie osoby uczestniczące otrzymują tylko odpis. To oznacza, że oryginał pozostaje bezpieczny i nawet kiedy odpis się zniszczy lub zgubi, bez większych trudności można uzyskać następny u notariusza.

Spisanie testamentu u notariusza umożliwia także wpisanie go w Rejestrze Testamentów. To baza danych, dzięki której spadkobiercy mogą znaleźć informacje, w jakiej kancelarii notarialnej przechowywany jest testament, w którym zostali uwzględnieni. W Rejestrze nie ma dostępu do treści testamentu, a wiadomość o tym, że dana osoba przygotowała testament nie może zostać ujawniona do końca jej życia. Rejestr zaledwie pomaga zlokalizować miejsce testamentu, a sam wpis jest bezpłatny, własnowolny i zawsze można z niego zrezygnować.

Czy poprzez testament można zapisać na kogoś konkretną rzecz?

Zapisanie konkretnej rzeczy majątkowej jest dostępne tylko na podstawie testamentu w formie aktu notarialnego i tylko w formie zapisu windykacyjnego. Wykorzystując ten zapis u notariusza, możemy przekazać przedmiot majątkowy (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), zbywalne prawo majątkowe, a także przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne. Istotne jest, by w chwili otwarcia spadku przedmiot był własnością spadkodawcy, w przeciwnym razie ten zapis zostanie unieważniony.

Jak odwołać testament?

Pełnoprawnym testamentem jest ten sporządzony jako ostatni, z uwagi na to najłatwiejszym sposobem na odwołanie dokumentu, jest zapisanie nowego. W nowym testamencie sporządzonym u notariusza, uwzględnia się odwołanie wcześniejszego. Jeżeli zabraknie tego wskazania aktualny testament unieważnia poprzedni o tyle, o ile nie są ze sobą zgodne. Innym sposobem jest zniszczenie testamentu lub odebranie mu cech, od których zależy jego ważność. Testament może być unieważniony tylko częściowo albo w całości.

www.notariusze-torun.eu

Komentarze są wyłączone.