Opodatkowanie spadku – porady prawnika

wynajem telebimów cena telebim wynajem telebim
Wynajem wysokiej jakości telebimów na imprezy masowe
20 kwietnia, 2017
filmy reklamowe z drona spoty reklamowe z drona filmowanie dronem w toruniu
Usługi filmowania dronem
21 kwietnia, 2017

Opodatkowanie spadku – porady prawnika

adwokat toruń zrzeczenie się spadku podstawy dziedziczenia

adwokat toruń zrzeczenie się spadku podstawy dziedziczenia

Jakie opłaty obowiązują osoby, które otrzymały spadek?

Po odejściu bliskiej osoby, np. męża albo rodzica, przeważnie dostajemy spadek. W wybranych sytuacjach niezmiernie cieszy on spadkobierców, bowiem łączy się z niemałymi przychodami. Wtedy powinniśmy obowiązkowo spłacić podatek do urzędu skarbowego, ponieważ omawianą sprawę określa akt prawny z dnia 23 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Musimy mieć na uwadze, że dziedziczy się nie tylko fundusze i mieszkanie, ale również niespłacone pożyczki. Jeżeli bliska osoba nie odda ich w trakcie swojego życia, po niedługim czasie przechodzą na kolejnych członków rodziny. Możemy się przed tym niewątpliwie zabezpieczyć, np. wyrzekając się spadku podpisując właściwą umowę. Należałoby udać się do dobrego prawnika, który przybliży nam zawiłości prawa i pokaże, w jaki sposób mamy działać.

Które dobra materialne są opodatkowane?

Przedmiotem opodatkowania są na przykład: dziedziczenie tradycyjne, otrzymywanie majątku zapisanego w testamencie, zachowek (w przypadku kiedy dziedzic obecnie jest odrzucony w testamencie), depozyty finansowe (w owym przypadku zmarły krewny musiał dostarczyć tzw. dyspozycję w razie śmierci), fundusze inwestycyjne, jak i całkowity kapitał ulokowany poza granicami kraju (aczkolwiek tu w trakcie otwarcia spadku nabywca musi koniecznie posiadać obywatelstwo RP czy być polskim płatnikiem).

Powinniśmy zapłacić także podatek wtedy, gdy uprawomocni się orzeczenie sądu w sprawie spadku. Słowem, jeśli sąd uzna zdobycie spadku. W przypadku kiedy zatrudniamy w rzeczonej sprawie adwokata, wtedy on powinien nam przekazać zarządzenie sądu. Prawie tak samo jest wówczas, kiedy akt notarialny ustalający otrzymywanie majątku zostanie zarejestrowany.

Czy są jakieś kwoty wolne od podatku?

Jest dużo sytuacji, w których krótko mówiąc nie trzeba pokrywać podatku od spadku lub darowizny. W kodeksach podaje się trzy klasy podatkowe. Do pierwszej należy bliska rodzina: współmałżonek, rodzice czy rodzeństwo. Do drugiej należą wnuki brata, wujowie albo małżonkowie rodzeństwa. Do trzeciej grupy przynależą pozostali nabywcy spuścizny. Stawki wolne od podatku są stwierdzane zgodnie z kategorią, do jakiej został zaliczony spadkobierca. Dla pierwszej grupy jest to kwota około 10.000 zł, dla drugiej – przeszło 7.000 zł, zaś dla trzeciej – niemal 5.000 zł. W sytuacji, gdy wartość spuścizny w sumie nie przewyższy wspomnianych wcześniej kwot, absolutnie nie powinniśmy dawać żadnych dokumentów do urzędu skarbowego.

Zaś, jeśli zdobędziemy spadek, którego wartość będzie sporo wyższa niż kwota zwolniona od podatku, wtedy powinniśmy dostarczyć oświadczenie podatkowe. Należy zrealizować to w urzędzie mieszczącym się w rejonie zamieszkania spadkobiercy w czasie jednego miesiąca od dnia usankcjonowania wyroku sądu. W następnej kolejności otrzymamy opinię urzędu o wysokości podatku, który należy zapłacić w ciągu 14 dni. Podatek waha się w granicach od kilku do kilkunastu procent oraz zależy od przyporządkowania do konkretnej grupy podatkowej.

Zrzeczenie się dziedziczenia – przepisy, umowy, przywrócenie prawa

Jednomyślnie z prawem każdy spadkobierca ma możność zrezygnowania z dziedziczenia majątku, np. w sytuacji, gdy po zmarłym małżonku zostają jakiekolwiek niespłacone pożyczki. Wedle kodeksu cywilnego (art. 1048) następca czasami może zawrzeć umowę z przyszłym spadkodawcą, w jakiej rezygnuje z przejęcia dóbr. Wspomnianą deklarację musimy zaakceptować przed otwarciem spadku oraz jest ona sporządzana w przypadku śmierci testatora. Deklarację powinniśmy zdecydowanie zawrzeć u rejenta, gdyż w innym przypadku nie będzie miała mocy prawnej.

Trzeba wspomnieć, iż jednym z kluczowych efektów rezygnacji z dziedziczenia jest kompletne wyłączenie z dziedziczenia dzieci, wnuków i następnych krewnych. W ogóle nie powinniśmy także w takiej sytuacji pobrać zachowku.

Po odstąpieniu od przejęcia dóbr mamy możliwość wnosić o przywrócenie owego prawa w dwóch okolicznościach:

1. Testator zapisuje nas w testamencie – w tym przypadku w zasadzie nie chodzi o otrzymywanie majątku z mocy ustawy, lecz o dziedziczenie z ramienia testamentu.

2. Można iść po raz kolejny do rejenta oraz zaaprobować umowę o ponowne ustanowienie prawa do dziedziczenia.

Kto jest uprawniony do otrzymania zachowku?

Każdy z nas posiada uprawnienie do napisania testamentu i usunięcia z niego niektórych krewnych, przykładowo wszystkich, którzy od początku nie utrzymywali z nami kontaktów. Poza tym jedyną osobą wprowadzoną do testamentu będzie ktokolwiek spoza rodziny. Zachowek przypada dzieciom, wnukom, współmałżonkom oraz rodzicielom, którzy:

  • Krótko mówiąc nie zostali w akcie ostatniej woli wydziedziczeni
  • Nie zrzekli się spuścizny
  • Nie zakwestionowali majątku
  • Nie zostali wzięci za nieetycznych
  • W przypadku małżonka – jeżeli nie doszło do rozpadu pożycia z winy możliwego następcy

Jeżeli zajął Cię ten tekst, wejdź w odnośnik obok – Adwokat Toruń – a wynajdziesz o wiele więcej informacji, np. porady prawne.

Komentarze są wyłączone.