Obowiązek alimentacyjny – wynajmij skutecznego adwokata

toruńska kancelaria notarialna dobry notariusz pomoc notarialna
W jakich sprawach może doradzić nam notariusz?
6 kwietnia, 2017
zawodowy dj dj łódź dj na uroczystości i zabawy
Organizowanie imprezy – dobry DJ nie jest zły
10 kwietnia, 2017

Obowiązek alimentacyjny – wynajmij skutecznego adwokata

Adwokat Toruń kancelaria adwokacka alimenty na dziecko

Adwokat Toruń kancelaria adwokacka alimenty na dziecko

Jak dostać alimenty na dziecko?

Powinnością rodziców jest utrzymanie dziecka aż do momentu stania się przez nie dorosłym człowiekiem, zaś w przypadku dzieci obarczonych kalectwem ciężar owy mówiąc w skrócie nie upływa właściwie nigdy. Póki dziecko nie jest w stanie utrzymać się samo, zatem zagwarantować sobie wszelkich koniecznych środków do życia, to rzeczywiście rodzice koniecznie muszą wypełniać tenże obowiązek. Wyłącznie w sytuacji, kiedy dorobek dziecka jest duży i jest w stanie mu zapewnić niezbędne rzeczy, wtedy rodzice nie muszą płacić żadnych alimentów. Niemożność dziecka do dobrowolnego utrzymania się jest nadrzędnym warunkiem orzekania poprzez sąd alimentów.

Oczywiście na wstępie sprawa prezentuje się w taki sposób, iż któreś z rodziców wędruje do jakiejś z Kancelarii Adwokackich w Toruniu i prosi o pomoc przy opracowywaniu pozwu o rozwód i o pośredniczenie podczas rozpraw. Dopiero w dalszej kolejności na konkretnego z byłych małżonków są narzucane alimenty.

Obowiązek alimentacyjny następuje od terminu urodzenia dziecka aż do czasu, gdy będzie ono miało możliwość funkcjonować samodzielnie. Uniezależnienie się absolutnie nie jest równorzędne ze skończeniem 18 lat oraz uzyskaniem dowodu osobistego. Praktycznie żaden przepis nie podaje jaka jest granica wieku, bowiem każdy przypadek musi obligatoryjnie być rozważony indywidualnie. Przykładem na pewno jest zgłoszenie się ojca do kancelarii notarialnej w sprawie niepłacenia alimentów, gdyż był on pewny, że skończenie przez dziecko 18 lat jest tożsame z zakończeniem ich opłacania. W trakcie narady jasne staje się jednak, iż niepełnoletnie dziecko uczęszcza do szkoły policealnej czy ma umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz zupełnie nie będzie miało możliwości się uniezależnić wskutek ciężkiej choroby, przykładowo z powodu autyzmu.

Kiedy rodzice muszą płacić alimenty?

Istnieje co najmniej kilka przypadków, które absolutnie nie zwalniają rodziców z przymusu uiszczania alimentów. Jedną z nich są zaślubiny (czy zamęście) z równorzędną niemożliwością samodzielnego zarabiania na siebie. Niewątpliwie najpierw małżonkowie się wspierają we wszystkich praktycznych kwestiach, zatem jeżeli którekolwiek z nich zarabia sporo i może małżonka utrzymać, wtedy rodzice w ogóle nie powinni już wspomagać dziecka. Jeżeli jednak mamy kontakt z sytuacją przeciwległą – współmałżonek w ogóle nie potrafi zagwarantować środków finansowych obojgu – wówczas rodzice są zobligowani do tego, aby pomóc. Czasami okoliczność jest jednakże tak zawikłana, że rada doświadczonej kancelarii jest wprost obowiązkowa.

Alimenty są zobowiązani spłacać rodzice na własne kalekie dziecko, jakie nie potrafi samodzielnie zabezpieczyć sobie bytu. Posiada niepełnosprawność I, II lub III stopnia bądź niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. I w ogóle nie ma tu znaczenia argument takiego stanu rzeczy, przykładowo gdy syn nadużywa napojów z alkoholem bądź zażywa twarde narkotyki. Mówiąc inaczej, dziecko z nieuleczalną chorobą cielesną bądź intelektualną muszą utrzymywać matka i ojciec. Często do prawników z Torunia przychodzą rodzice, którzy absolutnie nie chcą takiego dziecka „żywić” oraz podejmują się wszelkich czynności – niewątpliwie celowo – by nie uiszczać alimentów i pozbyć się „balastu”.

Dorosłe dziecko powinno otrzymywać alimenty również wtedy, kiedy ukończyło 18 lat, nie pobiera nauki, nie ma pracy i w ogóle nie jest w stanie znaleźć zatrudnienia. Jeśli chce uzyskać alimenty od rodziców, musi bezwarunkowo uwidocznić, że jego sytuacja materialna jest beznadziejna, m in. żyje w ubóstwie.

Alimenty na sto procent zyska każde dziecko, jakie pobiera naukę, m in. w szkole policealnej albo w szkole wyższej. Tak naprawdę, póki dziecko się uczy, rodzice są zobligowani do tego, aby wypłacać alimenty. Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego ma miejsce jedynie w jednym przypadku – gdy dziecko, pomimo że studiuje – jest w stanie samodzielnie się utrzymać.

Kiedy rodzice nie muszą płacić alimentów na dziecko?

Oboje rodzice nie muszą regulować alimentów wtedy, gdy dziecko ma takie przychody, iż jest w stanie opłacić sumaryczne koszty utrzymania, przykładowo sfinansować mieszkanie, jedzenie, podłączenie do Internetu i pozostałe konieczne do odpowiedniego egzystowania rzeczy. Zarobkiem w sumie nie musi być w owym przypadku jedynie zatrudnienie na cały etat, ale również renta rodzinna, stypendia otrzymywane na uniwersytecie lub przychody pozyskiwane przez zarabiające rodzeństwo. Częstokroć w wyniku konfliktów z jednym z rodziców dochodzi do rozprawy w sądzie. Syn angażuje któregoś z adwokatów z Torunia oraz rywalizuje z rodzicami, bo ma pracę w wymiarze 1/4 etatu oraz nie ma tak naprawdę środków do normalnego funkcjonowania.

Płacenie alimentów kończy się czasami przed osiągnięciem przez dziecko dorosłości, jednak wspomniane sytuacje są niesłychanie rzadkie. Dziecko musi ukończyć edukację oraz nabyć zawód, za pomocą którego będzie mogło zagwarantować byt krótko mówiąc nie tylko sobie, ale również własnej rodzinie.

Warto pamiętać

Wielkość alimentów zależy od kilku fundamentalnych elementów: usprawiedliwionych wymagań dziecka, zdolności zarobkowych matki lub ojca, zdolności materialnych rodziców, zakresu finansowania – bierze się tutaj pod uwagę osobne poczynania rodzica w sprawie zapewnienia bytu dziecku.

Jeżeli zaintrygował Cię ten artykuł, chcesz wiedzieć o wiele więcej o poradach prawnych i pozostałych usługach oferowanych przez reprezentantów, wejdź w odnośnik tutaj – Kancelaria – a z pewnością znajdziesz dokładnie to, czego szukasz.

Komentarze są wyłączone.