Czym zajmuje się notariusz?

Depilacja Toruń - Depilacja laserowa Toruń - Depilacja brazylijska Toruń - Toruń depilacja laserowa - Beauty Medica depilacja
Depilacja laserowa – zabieg medycyny estetycznej
22 marca, 2017

Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz jest pracą wymagającą sumienności i ogromnej znajomości prawa. Głównym zadaniem każdego notariusza jest ochrona czynności prawnych, oraz zapobieganie występowaniu sporów na tle różnych działań między ludźmi. Notariusz stoi zatem na straży litery prawa, troszcząc się o bezpieczeństwo swoich Klientów.

Notariusz oprócz tak rutynowych zadań jak sporządzanie aktów notarialnych zajmuje się także innymi rzeczami, takimi jak na przykład przetrzymywanie papierów wartościowych. Większość z nas pewnie myśli, że kancelaria notarialna to biuro z regałami pełnymi książek i bukowym biurkiem za którego wita nas poważnym tonem doświadczona Pani Notariusz. Obecnie taki wygląd kancelarii notarialnej jest już historią, bowiem rosnąca liczba notariuszy spisuje dokumenty na komputerach, zapisując wszelkie akta i umowy na urządzeniach cyfrowych. Istotnie, notariusze to bardzo nowatorscy funkcjonariusze, którzy pomogą Tobie w wielu codziennych sprawach, jak dla przykładu kupno mieszkania.

W dalszej części artykułu otrzymasz informacje o tym jakie role wykonuje każdy notariusz i co należy do najważniejszych zadań notariusza.

Notariusz – zawód, jakich mało

Jeszcze kilkaset lat temu notariusz zwany był rejentem. Jednostka ta miała kompetencje do pełnienia władzy w imieniu króla w trakcie gdy nie mógł urzędować. Naturalnie teraz notariusze specjalizują się w czymś całkiem innym, jednakże pewna grupa ich działań jest jednoznacznie złączona z działalnością państwa. Choćby spisywanie aktów notarialnych dokumentujących własność wybranej nieruchomości.

Co należy uczynić, by stać się zdolnym do pracy notariuszem. Jest to dość zaawansowany proces, choć co rocznie wiele osób otrzymuje promocję na to stanowisko. Każdy kto pragnie zostać notariuszem powinien najpierw zrealizować studia prawnicze. Następnym warunkiem jest zakończenie aplikacji notarialnej, która trwa 3 lata i 6 miesięcy i kończy się oficjalnym egzaminem z wiedzy na temat zawodu notariusz. Po sfinalizowanej aplikacji, właściwa osoba zostaje mianowana notariuszem przez właściwego ministra, który podaje także miejsce sprawowania urzędu.

Notariusze nie są, jak wielu sądzi, funkcjonariuszami publicznymi. Mają oni jednak prawo korzystać z szeregu praw publicznych, na przykład z specjalnej ochrony podmiotowej. Każdy aspekt działania notariusza jest ustalony w dokumencie prawnym prawo o notariacie. Warto podkreślić, że pensja notariusza jest określona prawnie. Określane jest to jako taksa notarialna

Jakie funkcje pełni notariusz?

Jak już stwierdziliśmy praca notariusza jest dogłębnie uregulowana w ustawie prawo o notariacie. Co to oznacza? Notariusz nie ma możliwość świadczyć innych aktywności, niż te opisane w rzeczonej regulacji. Wykaz zadań notariusza jest zamknięty, więc prosto jest zweryfikować czym konkretnie zajmują się osoby wykonujące taki urząd.

Oto wyczerpująca lista czynności notarialnych:

  • sporządzanie aktów notarialnych – akt notarialny to dokument państwowy, który może być wytworzony wyłącznie przez notariusza. Akt notarialny jest dokumentem szczególnym, gdyż zatwierdza oświadczenie woli i jest dowodem na wykonanie pewnych czynności prawnych. Poszczególne regulacje rezerwują formę aktu notarialnego dla ważności konkretnych czynności prawnych, takich jak na przykład umowa przenosząca własność nieruchomości.
  • Redagowanie poświadczeń – poświadczenie to następna czynność notarialna wykonywana przez notariusza. Bardzo często poświadcza się własnoręczny podpis na kopiach oryginalnego konkretnego aktu.
  • Doręczanie oświadczeń – czynność ta polega na oddaniu drugiej stronie oświadczenia, które może powodować dla niej pewne skutki prawne. To zadanie sprawdza się podczas rozwiązywania różnych konfliktów.
  • Spisywanie protokołów – notariusz po przez spisanie protokołu uprawomocnia zrealizowanie pewnej czynności prawnej. Przeważnie notariusz jest wyznaczany do napisania protokołu ogólnego zgromadzenia jednostki prawnej
  • Konstruowanie protestów weksli i czeków – protest czeku jest procedurą, którą realizuje notariusz zgodnie z prawem wekslowym. Bodźcem do wykonania protestu może być odrzucenie weksla lub rezygnacja z zapłaty weksla.
  • Depozyt notarialny – notariusz przechowuje nie tylko akty prawne, ale także pieniądze, papiery wartościowe i inne rzeczy opisane w konkretnych przepisach prawa.
  • Konstruowanie odpisów dokumentów – wypis jest zasadniczo odtworzeniem oryginału dokumentu. Urzędnik w ten sposób poświadcza, że kopia dokumentu jest spójna z jego pierwowzorem.
  • Pisanie aktów prawnych – notariusz na prośbę Klienta jest zobligowany do stworzenia konkretnego aktu prawnego.

Jak z całą pewnością zauważyliście działalność notariusza nie jest wcale taka łatwa. To od niego zależy powodzenie dokonania konkretnej czynności prawnej. Dzierży on na swoich barkach znaczną odpowiedzialność zawodową, gdyż istotą jego pracy jest w głównej mierze zapobieganie konfliktom prawnym.

Obok wcześniej wypunktowanych czynności notarialnych, każdy notariusz specjalizuje się w szeregu innych drobniejszych zadań opisanych w przepisach szczególnych, na przykład potwierdzaniem oświadczenia o przyjęciu spadku.

Jeżeli poszukujesz notariusza, który odpowiedzialnie podchodzi do swojej pracy i cieszy się szacunkiem Klientów, koniecznie skonsultuj się z kancelarią notarialną Aleksandry Radzińskiej. Tutaj zdobędziesz najbardziej kluczowe informacje kontaktowe.

Notariusz Aleksandra Radzińska
ul. Szeroka 7, 87-100 Toruń

Komentarze są wyłączone.