Kancelaria notarialna – zarys historyczny i czasy współczesne

Okna i drzwi dla Twojego domu
Okna i drzwi – postaw na najlepszych
20 stycznia, 2018
Hermes Wynajem autokarów przewozy autokarowe w kraju i za granice
Wynajem autokarów wycieczkowych – jak zorganizować wycieczkę szkolną
3 grudnia, 2018
Kancelaria notarialna pieczątka notariusza

Kancelaria notarialna pieczątka notariusza

W naszym kraju bycie notariuszem należy do bardzo prestiżowych zawodów, ponieważ wcale nie mamy do czynienia jedynie z – jak to się często mówi – stroną, której mogą zaufać członkowie naszego społeczeństwa, ale równolegle kimś, kto idealnie orientuje się w skomplikowanych paragrafach. Pracownik kancelarii notarialnej musi czuwać nad interesami swoich Zleceniodawców i dbać o wszystkich tak dobrze jak to tylko możliwe. Pierwsze pytanie – które problemy będą wymagały pójścia do notariusza i czy uszczupli to poważnie nasz budżet? Zapraszamy na krótką analizę.

Notariusz w Polsce – historia

Rozpocznijmy od małego szkicu historycznego. Według legend – notariat w Polsce miał narodzić się w dwunastym wieku, czego mają dowodzić nadania królewskie z epoki Bolesława Krzywoustego. Mamy za to pewność co do wydarzenia, kiedy to papież Marcin IV wydał decyzję upełnomacniającą arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba II Świnkę do nominowania dwóch notariuszy publicznych.

Najstarszy rozpowszechniony polski dokument notarialny pochodzi z roku 1287 i został napisany przez notariusza Budzisława, działającego z ramienia kancelarii arcybiskupiej. Kolejne dokumenty ukazywały się nieustannie po 1309 r. Notariat nad Wisłą rozrastał się przede wszystkim w XIV wieku, kiedy to nasz kraj prowadził z Zakonem Krzyżackim procesy wymagające wiarygodnych dokumentów oraz innych świadectw notarialnych. W tym samym okresie pojawiły się statuty synodalne, normujące zakres prac notariuszy.

Przez lata notariat istotnie rozkwitł, a niebagatelną rolę odgrywał też podczas zaborów, czyli w czasie 123 lat, kiedy nie było Polski na mapie – notariusz był osobą zaufania publicznego, a wszystko przez to, że był kojarzony z polską tradycją ziemiańską oraz kulturą kupiectwa.

Odkąd Polska wróciła na mapy świata, minęło piętnaście lat zanim powstało Polskie prawo o notariacie. Weszło w życie zaledwie rok później, ale II wojna światowa oraz czasy tuż po niej dostatecznie hamowały rozwój notariatu. Za czasów PRL, notariusze byli urzędnikami państwowymi, obciążanymi przez lata kolejnymi obowiązkami, jak np. redagowanie ksiąg wieczystych od 1964 roku.

Wszystko odmieniło się 14 lutego 1991 roku, w momencie, w którym polski Sejm RP przyjął ustawę – Prawo o notariacie.

Ustawa określa:

 • zasady powoływania i odwoływania notariuszy

 • prawa i obowiązki notariuszy

 • strukturę organizacyjną i kompetencje samorządu notarialnego

 • zasady nadzoru nad notariatem

 • zasady odpowiedzialności notariuszy za szkody

 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy

 • przepisy o aplikantach i asesorach notarialnych

 • zasady dokonywania czynności notarialnych

 • zasady sporządzania aktu notarialnego i aktów poświadczenia dziedziczenia

 • zasady poświadczania dokumentów notarialnych

 • zasady sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych.

Kilkukrotnie modyfikowana ustawa – ostatnio w 2016 roku – dotyczy pracowników kancelarii notarialnych, których obecnie nad Wisłą będzie ok. 2 tysięcy.

Kancelaria notarialna – do kogo się udać i co załatwimy?

Rzetelny notariusz idzie ramię w ramię ze skodyfikowanym prawem, lecz przede wszystkim, przekłada ponad inne sprawy najwyższe dobro swoich Klientów.

Notariusz stał się funkcjonariuszem publicznym, którego priorytetowym celem stało się dążenie do zabezpieczenia interesów prawnych osoby bądź podmiotu, który go zatrudnia i właśnie dlatego w czasie pracy musi wykazać się szczególną sumiennością i precyzją. Notariusz to również powiernik, któremu Kontrahenci wyjawiają ich tajemnice oraz kłopoty , zatem jedną z kluczowych cech, którą powinna zapewniać dobra kancelaria notarialna będzie pełna dyskrecja.

Może jest to oczywiste, lecz opłaca się wybadać, czy pracownik kancelarii notarialnej, któremu pragniemy zlecić ważne dla nas kwestie, ma stale uzupełnianą, specjalistyczną wiedzę. Zbadajmy przy okazji, czy kancelaria notarialna zapewnia Wam bezpieczeństwo każdej transakcji. Dobrze by było, żebyśmy mieli do dyspozycji depozyt notarialny, w którym ze spokojem zdeponujemy istotne dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe.

Teraz czas na bardzo istotną sprawę. Jakie czynności notarialne są na liście ofertowej w dobrej kancelarii notarialnej?

– Tworzenie aktów notarialnych
– Redakcja tekstów prawniczych
– Spisywanie protokołów
– Sporządzanie aktów dziedziczenia i testamentów
– Sporządzanie poświadczeń, protestów i odpisów
– Doręczanie oświadczeń

Kupowanie mieszkania – kancelaria notarialna

Mamy tu do czynienia z jednym z najczęściej zadawanych pytań – które dokumenty będą niezbędne i jak wygląda proces zakupu mieszkania u notariusza. Nie mamy tutaj specjalnie wyjścia, albowiem przeniesienie własności nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego będzie nieważne.

Stanowczo więcej dokumentów musi do kancelarii notarialnej przesłać ten, kto pozbywa się miejsca zamieszkania. W przypadku kupującego, będzie to dosyć krótka lista, obejmująca pieniądze, dokument potwierdzający tożsamość, NIP oraz jeśli jest taka potrzeba poświadczenia z banku, potwierdzające wysokość kredytu, przeznaczonego na zakup nieruchomości.

Jeśli chodzi o zbywcę – jest tego relatywnie dużo, więc nie wahajmy się zadawać pytań notariuszowi. Od wyjaśnienia zawiłości związanych z dokumentami powinno się tutaj zacząć. Do najistotniejszych dokumentów zaliczamy: aktualny odpis księgi wieczystej, zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz zaświadczenie o samodzielności lokali;

Notariusz ma obowiązek sporządzić akty i dokumenty w taki sposób, by były one jasne i łatwe do zrozumienia dla obu stron. Zadbanie o to, żeby wszystkie dane dotyczące tożsamości i wiarygodności były zgodne ze stanem faktycznym to dla wszystkich powinno być jasne i klarowne.

Kancelaria notarialna, więcej informacji —> http://www.notariusze-torun.eu/

Komentarze są wyłączone.